De perkeniers van Banda

Plantagewoning Groot Waling op het eiland Lonthor. Banda Eilanden.

De Banda Eilanden vormen een onderdeel van de Zuid-Molukken in Indonesië.

In de 17e eeuw heeft de Verenigde Oost-Indische Compagnie(V.O.C.) deze eilanden veroverd om daar een handelsmonopolie op de nootmuskaat van Banda te verkrijgen.
In die tijd was de nootmuskaat van Banda de beste ter wereld. Het veroveren van deze eilanden ging bepaald niet zachtzinnig.

Jan Pieterszoon Coen gaf in 1621 opdracht de dorpshoofden te onthoofden en de eilandbewoners uit te moorden
De Bandanezen weigerden namelijk een Nederlands monopolie op de nootmuskaathandel.
Van de bevolking van 15000 Bandanezen bleven naar schatting slechts 1000 mensen in leven.

Daarna zijn op deze eilanden nootmuskaatperken door de VOC in beheer gegeven aan Nederlanders vanaf 1627.
Deze plantagehouders werden 'perkeniers' genoemd.

Deze website geeft meer informatie over de geschiedenis van deze bijzondere eilanden en de perkeniersfamilies die de nootmuskaatplantages op Banda beheerden.